Göm menyn

Internationalisering för doktorander

Du som doktorand har möjlighet till internationalisering för både studenter och lärare.

Läsa utomlands

Om du bestämmer dig för att undersöka de internationaliseringsmöjligheter som finns för studenter kommer du att hitta studier och praktik utomlands. Erasmus programmet (utbytet inom Europa) erbjuder flest utvägar men andra möjligheter som Nordplus (utbytet inom Norden) och avtal utanför Europa finns också. Utbytet brukar vara minst 3 månader långt. Läs mer om internationalisering för studenter >>

Undervisa utomlands

Om du istället väljer internationaliseringsmöjligheter för lärare kommer du att hitta kortare utbytesperioder inom Erasmus programmet (från 1 dag upp till 6 veckor) samt möjligheter att skapa nya projekt. Undervisning kan kombineras med forskning eller chansen att knyta forskningskontakter vid partneruniversitet. Läs mer om internationalisering för lärare >>

Co-tutelle - dubbel doktorandexamen

Frågor kring co-tutelle (dubbel doktorandexamen) kan du ställa direkt till forskningsstudierektorn (vid din institution). Ett individuellt avtal, som måste godkännas av fakulteten, måste förekomma för varje doktorand som deltar i ett co-tutelle samarbete med ett annat universitet.

Externa medel

Se Stipendier vid Linköpings universitet

Aktuellt

Doktorandhandboken: Högskoleverkets hemsida om rörlighet utomlands

Var ska man börja? Det kan vara bra att läsa högskoleverkets hemsida om rörlighet utomlands i doktorandhandboken.

Studera.nu:s doktorandhandboken


Hong Kong PhD Fellowship Scheme


German Academic Exchange Service (DAAD) Scholarship Programmes


MEXT Scholarship - Study in Japan


Sidansvarig: natalia.roma.masdeu@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-03