Göm menyn

Internationalisering för anställda

Anställda vid LiU har också möjlighet att deltar i internationalisering:

  • Erasmus personalmobilitet

LiU-anställda kan ansöka om arbetsplatsbesök vid europeiska partneruniversitet för olika former av fortbildning. Det är också möjligt att få medel för att delta i kurser, seminarier eller workshops med tydlig anknytning till ditt arbete de får dock ej vara allmänbildande eller ämnesspecifika. Mer information om internationaliseringsmöjligheter för anställda finns i International Offices hemsida:

Erasmus personalmobilitet - Erasmus Staff Training

Exempel: Reserapport från LiU-anställda som har deltagit i personalmobilitet

Anette Ärlebäck: Erasmus+ tog Anette till University of Birmingham

Kristin Tell, utbildningsledare: Karriärvägledning, anställningsbarhet, Bologna, avtalsuniversitet, utbyte, Barcelona- en kombination av möjligheter!

Jenny Ahlgren, informatör och Camilla Junström Hammar, personalintendent: Spännande möten på UNI Freiburg

Tips: Internationella veckor hos partneruniversitet

Funderar du på att delta i personalmobilitet? Här hittar du några förslag.

Erasmus Staff Training Database (se högerspalten)

  • Filosofiska fakultetens internationaliseringsbidrag

Filosofiska fakulteten tilldelar bidrag för att finansiera internationaliseringsprojekt.

Vill du starta ett nytt samarbete mellan ditt program/ämne och ett annat land? Planerar du en resa för att skapa nya internationaliseringskontakter? Utvecklar du en kurs inriktad mot internationella studenter? Ett gemensamt doktorandprojekt med andra länder? Nu finns det möjlighet att ansöka om bidrag för att finansiera internationaliseringsprojekt vid Filosofiska Fakulteten.

På följande hemsida hittar du ansökningsblanketten samt information om ansökningsförfarande:Filosofiska fakultetens internationaliseringsbidrag

Kontakta oss för mer information.

 


 

 

 

 

 

 

 


Sidansvarig: natalia.roma.masdeu@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-05