Göm menyn

Internationalisering för lärare och internationaliseringsansvariga vid Filosofiska fakulteten

Du som lärare kan deltar i internationell mobilitet eller utveckla internationaliseringsprojekt som innehåller t.ex. studentutbyte.

Stipendier för lärare finns inom Erasmusprogrammet: Erasmus+ stipendier

På Internationella enhetens hemsida hittar du mer information om andra internationella projekt/stipendier: Internationella enheten

Vid Filosofiska fakulteten finns aktiva projekt/avtal/nätverk kopplade till grundutbildning inom följande ramprogram:

  • Erasmus+ programmet
  • Nordplus
  • Linnaeus-Palme
  • MFS
  • Bilaterala utbytesavtal
  • mm.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor.

Kontaktperson

Internationell Koordinator
Besök address: Rum 287, D-huset, Campus Valla, Linköping
Telefon: 013281814

Jobbar med utbytesavtal, internationaliseringsprojekt och lärarutbyte.


 

LiUs utbytesavtal här >>

 

UHRs svensk-engelsk ordbok: Här kan du söka efter översättningar av ord och begrepp inom högskolesektorn.


Sidansvarig: natalia.roma.masdeu@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-17