Göm menyn

Kalendarium Filosofiska fakulteten

2019-10-17

30%-seminarium Wenqian Xu

Seminarium - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Welcome to the 30% seminar titled “Representation of Old Age in Municipal Social Media”, Wenqian Xu, Ph.D. candidate at the Division Ageing and Social Change (ASC). Commentator: senior lecturer Ann-Charlotte Nedlund, Institutionen för medicin och hälsa (IMH), Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys (HSA), Linköpings universitet. Doctoral student commentator: Federica Previtali: University of Tampere, Finland.
Kl 09:15 - 11:00
Plats: K6A
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Wenqian Xu, e-post wenqian.xu@liu.se.

2019-10-18

60%-seminarium Arianna Poli

Seminarium - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Welcome to the 60% seminar titled “A Divided Old Age Through Digital Technologies?”, Arianna Poli, Ph.D. candidate at the Division Ageing and Social Change (ASC). Opponent: Stefan Fors, Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet (KI). Commentator 1: Ulli Samuelsson, Jönköping University. Commentator 2: n.n.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: TPM55
För mer information se http://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Arianna Poli, e-post arianna.poli@liu.se, telefon +4611363582..

2019-10-23

Högre seminarium - Språk och kultur

Seminarium - Institutionen för kultur och kommunikation
Välkomna till ett högre seminarium vid forskningsmiljön Språk och kultur (IKK) med fil.dr. Kristin Veel och fil.dr. Henriette Steiner (Köpenhamns universitet) som kommer att hålla ett föredrag om "A Tale of Two (and More) Towers".
Kl 16:15 - 18:00
Plats: IKK4260, hus Key, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/ikk/ffu/ske/hogre-seminarier?l=sv, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

2019-10-24

Det internationella klassrummet del 2

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. På dessa seminarier står får ni ta del av såväl ett student-, lärar- och forskarperspektiv på dessa. Ni får även möjlighet att diskutera de utmaningar och möjligheter som ni själva har upplevt av det internationella klassrummet samt inventera vilka perspektiv och synsätt som ni själva bär med er som lärare i ett internationellt klassrum. Det första seminariet fokuserar huvudsakligen på utmaningar medan det andra huvudsakligen fokuserar på möjligheter.
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums Flexsal L, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

2019-11-05

Föreläsning med Christer Jonasson, docent i naturgeografi vid Uppsala universitet

Föreläsning - Institutionen för tema
Vad händer när klimatet förändras? Hur påverkas vi av att glaciärer smälter, permafrosten tinar och trädgränsen förändras? Ett sekel av aktuell forskning vid Abisko Naturvetenskapliga Station
Kl 13:15 - 15:00
Plats: Studenthuset, sal SH62, 995712
För mer information se https://kva.se/sv/om-oss/organistation/nationalkommitteer, kontakta Josefin Frilund, e-post josefin.frilund@liu.se, telefon 013-285641.

Strimman: När roboten blir bidragshandläggare - mänskliga, tekniska och andra värden

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Ida Lindgren, universitetslektor i informatik, och Daniel Toll, forskningsassistent i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Camppus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2019-11-06

Seminarium - ISAR – Interdisciplinary Seminar on Ageing Research

Seminarium - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 15:00
Plats: TPM55
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Susanne Kelfve, e-post susanne.kelfve@liu.se, telefon 011-36 34 02.

2019-11-13

Tema T Exchange with Amade M'charek

Föreläsning - Tema Teknik och social förändring
Kl 13:15
Plats: Universitetsklubben, Campus valla
För mer information se https://liu.se/forskning/tema-t-exchange, kontakta Steve Woolgar, e-post steve.woolgar@liu.se.

2019-11-19

Juridik frågor för lärare

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Syftet med workshopen är att belysa och diskutera juridiska frågor som är aktuella för lärare på LiU. Elisabet Permvall håller i workshopen och kommer ge exempel utifrån hennes långa erfarenhet.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

Att möta studenter med funktionsvariationer

Övrigt - Linköpings universitet
Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Hur kan jag som lärare bemöta dessa studenter? Vilka rättigheter och skyldigheter har både lärare och studenter? Finns det hjälp för mig som lärare att få? Åsa Löwgren och Anneli Högström från studenthälsan guidar oss tillsammans med Ulrika Örtenberg från språkcentrum. Emilia Åkesson leder workshopen.
Kl 09:15 - 12:00
Plats: Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/aktiviteter/seminarier-och-workshops/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning/tema-pedagogisk-utveckling-inom-hogre-utbildning?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-28 66 55.

2019-11-29

DISPUTATION - Elin Björk

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Elin Björk försvarar sin avhandling
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/medarbetare/elibj17, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2019-12-11

Seminarium - ISAR – Interdisciplinary Seminar on Ageing Research

Seminarium - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KO301
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Susanne Kelfve, e-post susanne.kelfve@liu.se, telefon 011-36 34 02.

2020-01-17

DISPUTATION - Amelia Mutter

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Amelia Mutter försvarar sin avhandling
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/medarbetare/amemu75, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2020-01-24

DISPUTATION - Daniel Andersson

Disputation - Tema Teknik och social förändring
Doktorand Daniel Andersson försvarar sin avhandling
Kl 13:15
För mer information se https://liu.se/forskning/infrastrukturer-politik-miljo-stripes, kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se, telefon 013-28 21 71.

2020-02-04

Strimman: Digitalisering för samverkan och trygghet i socialt utsatta områden

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Sofie Pilemalm, biträdande professor i informatik, och Stefan Holgersson, docent i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2020-03-10

Strimman: Smarta städer och digitalisering - exemplet Vallastaden och bortom

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Malin Granath, universitetslektor i informatik, och Darcy Parks, postdoktor i Tema teknik och social förändring. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.

2020-03-31

Strimman: Det digitaliserade arbetslivet

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Föreläsning av Mattias Elg, professor i kvalitetsteknik, och Malin Nordström, adjungerad universitetslektor i informatik. Föreläsningen är öppen för alla. Fri entré.
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Lövverket, Studenthuset, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/strimman, kontakta Anna Bäcklin Lindén, e-post anna.backlin.linden@liu.se, telefon 013-282500.


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-08-29