Göm menyn

Kalendarium Filosofiska fakulteten

2018-10-16

Workshop om impact

Internt - Institutionen för tema
På institutionen för Tema välkomnar vi tisdag 16 oktober kl 13.15-15 Mona Blåsjö and Malin Lindberg från Humsamverkan för en workshop om samverkan och genomslag i forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Humsamverkan har utvecklat verktyg för forskare för att synliggöra potentialen för samverkan och nyttiggörande inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, och har ett nära samarbete med forskningsfinansiärer. Under workshopen kommer vi lära oss mer om hur genomslag och samverkan kan inkluderas tidigt i projektstadiet på sätt som stärker forskningsprocessen, samt hur genomslag och samverkan kan skrivas fram i ansökningar om forskningsmedel från finansiärer av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Talarna kommer att prata engelska, men materialet som presenteras är utvecklat på svenska.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: TemCas
För mer information se http://www.humsamverkan.se/, kontakta Silje Lundgren, e-post silje.lundgren@liu.se.

2018-10-17

Legally stranded migrants in the welfare state of Sweden. Illegalisation through judicial statecraft of return.”

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Lundberg, Professor, Socialt Work, LiU.
Kl 13:00 - 15:00
Plats: KO22
För mer information se https://liu.se/remeso/, kontakta Erik Berggren , e-post erik.berggren@liu.se.

Högre seminarium - Språk och kultur

Seminarium - Institutionen för kultur och kommunikation
Välkomna till ett högre seminarium vid forskningsmiljön Språk och kultur (IKK) med fil.dr. Kimmo Svinhufvud (Helsingfors) som kommer att tala om "Repairing the motion: Understanding movement and correction in horse-assisted psychotherapeutic interaction".
Kl 15:15 - 17:00
Plats: IKK4260, hus Key, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/ikk/ffu/ske/hogre-seminarier?l=sv, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

2018-10-18

ASC-seminarium

Seminarium - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
NN
Kl 09:45 - 11:00
Plats: K5523
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Sikander Islam, e-post sikander.islam@liu.se, telefon 011-36 35 63.

2018-10-23

Populärvetenskapliga veckan 2018

Föreläsning - Linköpings universitet
2018-10-23 kl 09:15 -- 2018-10-25 kl 15:15 Kom och träffa LiU:s mest framstående forskare och lyssna på när de berättar om sitt arbete på ett populärvetenskapligt sätt. Målgruppen är gymnasieelever i årskurs 2 och 3, alla lärare, oavsett verksamhetsområde, som vill fylla på sin egen kunskapsbank med aktuell forskning. Populärvetenskapliga veckan innehåller ett program med seminarier och utställning där ni kan möta forskare, dok­torander och studenter. Seminarierna är även öppna för allmänheten.
Sista anmälningsdag: 2018-10-20
Plats: C-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/popularvetenskapliga-veckan, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

Strimmaföreläsning: Lokal politisk förvaltning i digitaliseringens tidevarv

Föreläsning - Linköpings universitet
DEN LOKALA POLITIKENS DIGITALA UTMANINGAR Elin Wihlborg, professor Under valrörelsen har digitala medier använts på olika sätt. Men vad har politikerna sagt om hur det digitala samhället kan och bör utvecklas? Vilka värden är värda att vårda i digitaliseringen? Hur skapas digitala dialoger som tar tillvara olika kompetenser, livserfarenheter och normer? DIGITALISERINGENS OMVANDLING Mariana S Gustavsson, postdoktor Ser politiker, kommun- och regiontjänstemän några möjligheter eller utmaningar med digitaliseringen? Vilka är de möjligheterna och utmaningarna i så fall? Hur arbetar de för att skapa en utveckling inom offentlig sektor?
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Biblioteket i D-huset
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2018-10-24

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 2 - vilka lärmoment och pedagogiska metoder passar för lärande för hållbar utveckling?

Seminarium - Linköpings universitet
2018-10-24 kl 13:15 -- 2018-10-21 kl 16:00 Seminariet börjar med exempel från LiU och andra lärosäten där man arbetar med pedagogiska metoder som är tänkta att hjälpa studenter hantera komplexa samhällsutmaningar. Spel, tvärvetenskapliga projekt och arbeten tillsammans med omgivande näringsliv och ideella organisationer tas upp. Vi tar avstamp i diskussionerna från föregående seminarium om kompetenser och försöker inventera om de aktiviteter vi ägnar oss åt i våra utbildningar på ett trovärdigt sätt kan sägas examinera studenters förmåga att verka för en hållbar utveckling.
Sista anmälningsdag: 2018-10-10
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande-for-hallbar-utveckling-seminarium-2?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2018-11-01

Doktorandråd / Stormötet

Seminarium - Tema Teknik och social förändring
Doktorandrådet bjuder in alla doktorander för presentation av rådets aktiviteter.
Kl 15:00
Plats: Forum, Temahuset
För mer information kontakta Amelia Mutter, e-post amelia.mutter@liu.se.

2018-11-06

Strimmaföreläsning: Visioner för framtidens kommuner

Föreläsning - Linköpings universitet
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTVECKLING OCH VÄLFÄRD Josefina Syssner, docent Förutsättningarna för utveckling och välfärd skiljer sig åt mellan växande och krympande kommuner. Med urbaniseringen tilltar skillnaderna och kommunerna ställs inför allt mer olikartade utmaningar. Hur kan en vision för framtidens kommuner se ut när förutsättningarna ser så olika ut? Vilken betydelse har visioner i samhällsstyrningen? LOKAL ATTRAKTIONSKRAFT Albin Olausson Algotson Det finns en lång tradition av lokalt tillväxtarbete i svenska kommuner. Men idag är den europeiska unionen, nationella nivån, regionerna och kommunerna involverade i den delikata uppgiften att planera för det okända – att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt. Hur ser denna djungel av policyidéer och styrning ut? Och hur hanteras det på kommunal nivå?
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2018-11-07

Infrastructuring Reparation and Solidarity in Mobile Spaces of return

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Fredy Mora-Gamez, Postdoc, Department of Thematic Studies, LiU.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: TP44
För mer information se https://liu.se/remeso, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2018-11-08

ASC-seminarium - preliminärt

Seminarium - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
ndreas Motel-Klingebiel with Michał Myck, James Ogg, Birgit Aigner-Walder, Ingemar Kåreholt, Ioannis Kostakis, Raquel Marbán-Flores Elke Murdock, Jolanta Perek-Białas and Angelika Thelin Economic aspects of old age exclusion
Kl 09:45 - 11:00
Plats: K5523
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Sikander Islam, e-post sikander.islam@liu.se, telefon 011-36 35 63.

2018-11-14

Borders and Migrants

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Thomas Nail, Professor, University of Denver.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KO22
För mer information se https://liu.se/remeso, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2018-11-15

Disputation - Indre Genelyte - Lost in Mobility? Labour Migration from Baltic Lithuania to Sweden.

Disputation - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Indre Genelyte försvarar sin avhandling. Opponent är Professor Russell King, University of Sussex.
Kl 13:00 - 15:00
Plats: Hörsal K3, Kåken Hus
För mer information se http://www.liu.se, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2018-11-16

Disputation inom språk och kultur: Lars Liljegren

Disputation - Institutionen för kultur och kommunikation
Lars Liljegren, vid Institutionen för kultur och kommunikation, försvarar sin avhandling med titeln "The Taming of a Viking: August Strindberg, Translation and Post-Victorian Censorship” . Opponent är Dirk Delabastita, professor, Université de Namur. Disputationen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.
Kl 10:15
Plats: KEY1, hus Key, Campus Valla
För mer information se https://liu.se/forskning/forskningsmiljon-sprak-och-kultur, kontakta Agnese Grisle, e-post agnese.grisle@liu.se.

2018-11-19

Workshop om studenter med behovsvariation

Övrigt - Linköpings universitet
Många lärare brottas med att hantera svåra situationer som på olika sätt påverkar såväl studenters som lärares arbetsmiljö. Frågor om såväl lärares som studenter rättssäkerhet, skyldigheter, rättigheter och fysiska säkerhet aktualiseras allt oftare. Samtidigt ökar och förändras förväntningarna på oss som lärosäte utifrån såväl samhället i stort som från studenter - breddad rekrytering, livslångt lärande, ökad globalisering och fler studenter med olika behov och förutsättningar. Hur kan lärosätena utveckla verksamheten för att möta dessa utmaningar och förväntningar från samhälle och studenter över tid? Syftet med workshopen är att skapa bättre förutsättningar för oss alla i våra olika yrkesroller i mötet med studenter med behovsvariation genom att gemensamt utveckla nya verktyg, stöd, hanteringsordningar och förhållningssätt. Viktigt är också att diskutera hur vi kan sprida erfarenhet och kunskap i organisationen. Upplägget på workshopen utgår från fall som beaktas ur flera perspektiv, exempelvis pedagogiska/didaktiska, etiska, arbetsmiljö, studiemiljö, lika villkor, säkerhet, juridiska, resurser (ekonomi, kompetens mm) eller disciplinära.
Sista anmälningsdag: 2018-11-15
Kl 13:15 - 15:00
Plats: SAL G32, HUS G, INGÅNG 81 PLAN 3, CAMPUS VALLA
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/Workshop-om-studenter-med-behovsvariation?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013286655.

2018-11-21

The Swedes and their fathers”: DNA-Genealogy as Biological Citizenship

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Anna Bredström, Senior Lecturer, REMESO, LiU.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KO12
För mer information se https://liu.se/remeso, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2018-11-22

ASC-seminarium

Seminarium - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Gülin Öylü - "Ageism, Employment and the Ageing Workforce - ITN EuroAgeism"
Kl 09:45 - 11:00
Plats: K5523
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Sikander Islam, e-post sikander.islam@liu.se, telefon 011-36 35 63.

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 3 - vilka värderingar har vi själva beträffande hållbar utveckling och kopplingen till högre utbildning och våra kurser?

Seminarium - Linköpings universitet
Seminariet börjar med en introduktion om att lärande för hållbar utveckling kan ses som enbart kräver mindre ändringar av våra utbildningsprogram, eller kan förändra målen för våra utbildningar helt och hållet, med stora konsekvenser för både utbildningsprogram och institutioner. Om lärande för en hållbar utveckling ska vara inkluderande och inte enbart fokusera på tidigare lösningar på problem, vilken roll ska då studenter ha? Och spelar det roll vilken personlig inställning undervisande lärare har till hållbarhet?
Sista anmälningsdag: 2018-11-07
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande-for-hallbar-utveckling-seminarie-3?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2018-11-29

ASC-seminarium

Seminarium - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
SM Atiqur Rahman "Ageism and Care Assessment - ITN EuroAgeism"
Kl 09:45 - 11:00
Plats: K5523
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Sikander Islam, e-post sikander.islam@liu.se, telefon 011-36 35 63.

2018-12-05

The Connection of Work and Dimensions of Protection in the Nordic Countries

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Karl Gauffin - Postdoc, Public Health Science, Stockholm University.
Kl 13:15 - 15:00
Plats: TP44
För mer information se https://liu.se/remeso, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2018-12-06

ASC-seminarium

Seminarium - ASC - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Wenqian Xu "Ageism in Media Communication - ITN EuroAgeism"
Kl 09:45 - 11:00
Plats: K5523
För mer information se https://liu.se/organisation/liu/isv/asc, kontakta Sikander Islam, e-post sikander.islam@liu.se, telefon 011-36 35 63.

2018-12-10

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 4 - hur kan vi verka för att våra utbildningar förbereder studenter för att verka för en hållbar utveckling?

Seminarium - Linköpings universitet
Seminariet börjar med en presentation av hur vi för närvarande samarbetar bland lärare och studenter för att kvalitetssäkra våra utbildningar, och vilka eventuella problem vi upplever med att genomföra mer genomgripande förändringar. Baserat på våra upplevelser av vilka förändringar vi tycker är lätta att genomföra och vilka som är svåra för vi diskussioner om hur vi vill gå vidare och hur vi kan fortsätta driva frågor gemensamt kopplade till hållbar utveckling vid LiU.
Sista anmälningsdag: 2018-11-26
Kl 13:15 - 16:00
Plats: Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla
För mer information se https://old.liu.se/didacticum/larande.for-en-hallbar-utveckling-seminarium-4?l=sv, kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se, telefon 013-286655.

2018-12-12

Climate Change Denial and Far-Right Nationalism

Seminarium - REMESO - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Martin Hultman, Docent in Technology, Science and Environmental Studies, Chalmers
Kl 13:15 - 15:00
Plats: KO22
För mer information se https://liu.se/remeso, kontakta Erik Berggren, e-post erik.berggren@liu.se.

2019-01-29

Strimmaföreläsning: Vart går USA?

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
DONALD TRUMP OCH DEN INTERNATIONELLA ORDNINGEN Per Jansson, universitetslektor Drygt två år efter hans tillträde som president kan det nu vara dags att utvärdera vad Donald Trump betyder för världspolitiken och den internationella ordningen. Den amerikanska utrikespolitikens uttryck har förändrats väsentligt med Trump-administrationen, men i vilken utsträckning och på vilka sätt har politikens innehåll egentligen förändrats? NYTT POLITISKT TÄNKANDE I USA Charlotte Fridolfsson, docent Högerpopulistiska valframgångar i västerländska demokratier uppmärksammas ofta, inte minst i USA. Samtidigt är senatorn Bernie Sanders en representant för vänsterpopulistiska allianser med andra progressiva krafter vilket ger ett nytt politiskt landskap. Fastän Sanders rörelse är ny, så har den kopplingar till bland annat den amerikanska medborgarrättsrörelsen och den del av det offentliga samtalet som präglats av revolutionstankar sedan 1700-talet.
Kl 18:00 - 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2019-02-12

Strimmaföreläsning: Klarar vi de globala utmaningarna?

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
KLARAR VI DE GLOBALA MILJÖUTMANINGARNA? Björn-Ola Linnér, professor Konsumtionen hos en växande global över- och medelklass är en enorm miljöutmaning. Med de nuvarande utsläppstrenderna ser det mörkt ut att nå Parisavtalets klimatmål. FNs agenda 2030 menar att det behövs en grundläggande samhällsomställning. Just här i ligger en av vår tids största utmaningar, men också en källa till hopp om att människor har förmåga att ta sig an svåra dilemman. VART LEDER FN:S HÅLLBARHETSMÅL? Lars Niklasson, biträdande professor FN vill både lösa miljöproblemen och utrota fattigdomen i världen, men går det att uppnå alla goda ting samtidigt och hur ska det gå till? Ett av problemen med FN:s mål är att det saknas en gemensam strategi för att uppnå målen. Varje land ska efter bästa förmåga ta itu med sina problem, vilket ställer krav på politisk handlingskraft. Går det att leva upp till kraven, särskilt i länder med svag ekonomi och politik?
Kl 18:00 - 19:15
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.

2019-03-05

Strimmaföreläsning: MIGRATIONENS POSITIVA OCH DYNAMISKA ASPEKTER

Föreläsning - Filosofiska fakulteten
Khalid Khayati, universitetslektor Peo Hansen, professor Statsmakten och en del forskning ser flyktinginvandring som en ekonomisk börda för värdlandet. Men stämmer detta verkligen? I en tid med framväxt av intolerans och främlingsfientlighet är det viktigt att lyfta fram de dynamiska aspekterna av migration. Hur kan till exempel strukturellt integrerade grupper och individer vinna potential och legitimitet i det svenska samhället? Dessa föreläsningar visar på migrationens positiva och dynamiska aspekter och visar också på bristerna i antagandena och modellerna som hävdar att flyktingar utgör en budgetbörda för ett land som Sverige.
Kl 18:00 - 18:00
Plats: Biblioteket i D-huset, Campus Valla, Linköpings universitet
För mer information se https://liu.se/artikel/strimman, kontakta Jenny Ahlgren, e-post Jenny.ahlgren@liu.se, telefon 013-285738.


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Aug 29 09:31:47 CEST 2013