Göm menyn

Kalendarium Filosofiska fakulteten

2021-11-10

Kurs: Handledning av forskarstuderande - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-11-10 kl 09:00 -- 2021-12-08 kl 16:00 Kursen är vänder sig personer som är huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser. Den universitetsgemensamma delen (motsvarande 2 veckor) behandlar lärprocesser, samt utveckling av personlig kompetens i relation till erfarenhetskunskap och högskolepedagogisk forskning i fältet forskarhandledning
Sista anmälningsdag: 2021-10-21
Plats : Zoom
För mer information kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-11-11

Starting to teach

Övrigt - Didacticum
2021-11-11 kl 09:00 -- 2021-12-15 kl 12:00 This is a course aimed at researchers that are just beginning to start lecturing (PhD students, plus other early career researchers), and especially for those that do not have much teaching experience.
Sista anmälningsdag: 2021-11-01
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/en/Att-b%C3%B6rja-undervisa.aspx , kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-11-12

Kurs: Problembaserat lärande och basgruppshandledning - Kurs i högskolepedagogik

Övrigt - Didacticum
2021-11-12 kl 09:00 -- 2021-12-17 kl 16:00 Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar. Kursen är en introduktion till lärande där särskilt fokus läggs på basgruppshandledarens funktion problembaserad och roll i basgruppsarbetet.
Sista anmälningsdag: 2021-10-22
Plats : Zoom
För mer information kontakta Monika Samuelsson, e-post monika.samuelsson@liu.se , telefon 0732406966.

2021-12-02

Nätverk: Teaching and learning differently

Seminarium - Didacticum
2021-12-02 kl 09:00 -- 2021-12-03 kl 16:00 The Network on Teaching and Learning Differently – Generic Competences in Education has been created as a response to the growing need to reflect upon generic competences.
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/The-network-on-teaching-and-learning-differently.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-12-06

Webbinarier för sökande till Vetenskapsrådets utlysningar 2022: Humaniora och samhällsvetenskap (HS) och Utbildningsvetenskap (UV) Projektbidrag och Etableringsbidrag

Seminarium - Linköpings universitet
Ska du söka projekt- eller etableringsbidrag från Vetenskapsrådet 2022? LiU Grants and Program Offices (GPO) bjuder in till webbinarier med information och tips om hur du på bästa sätt utformar din ansökan. LiU-forskare som suttit i relevanta beredningsgrupper på VR kommer också delta för att svara på era frågor. Lista över samtliga webbinarier finns i anmälningslänken nedan.
Kl 10:00 - 11:30
Plats : En möteslänk skickas ut till alla anmälda en dag före respektive webbinarium.
För mer information se https://forms.office.com/r/bcfi96pB7G , kontakta Grants and Program Offices (GPO), e-post gpo@liu.se .

2021-12-07

Disputation - Cristina Mendes Santos

Disputation - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Cristina Medes Santos försvara sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln "Developing Internet Interventions to Improve Psychosocial Outcomes in Breast Cancer Survivors". Opponent: Professor Irma Verdonck-de Leeuw, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederländerna.
Kl 13:00
Plats : Temcas, Tema-huset och via Zoom. För deltagande via Zoom sänd en förfrågan om länk till britt-marie.alfredsson@liu.se
För mer information kontakta Britt-Marie Alfredsson, e-post britt-marie.alfredsson@liu.se , telefon 013-282409.

2021-12-08

Seminarium: Disciplinnämnden

Seminarium - Didacticum
Casediskussioner kring fall i disciplinnämnden. Medverkande: Camilla Hahn​​​​​​
Kl 13:15 - 14:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Seminarier.aspx#spr%C3%A5kcentrum-(del-3-i-udl-serien) , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Kurs: Starting to teach

Seminarium - Didacticum
This is a course aimed at researchers who are just beginning to lecturing (PhD students, and other earlycareer researchers). It is particularly for those who do not have much teaching experience.
Sista anmälningsdag: 2021-11-11
Kl 13:15 - 14:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/en/Att-b%C3%B6rja-undervisa.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2021-12-09

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 4

Seminarium - Didacticum
Under höstterminen 2021 ger Ola Leifler och Dominic Wright en seminarieserie i fyra delar om lärande för hållbar utveckling. Vid varje tillfälle ges två seminarier (grundnivå och avancerad nivå). Du kan delta vid det ena eller båda nivåerna. Språket är engelska och de ges i Zoom.
Sista anmälningsdag: 2021-11-24
Kl 13:00 - 17:00
Plats : zoom, länk finns på evenemangets sida
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/learning-for-a-sustainable-development.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-01-07

DISPUTATION - Daniel Gustafsson

Disputation - Tema Barn
Doktorand Daniel Gustafsson försvarar sin avhandling med titeln .... Opponent: Handledare: bitr professor Cecilia Lindgren
Kl 13:15
För mer information kontakta Eva Danielsson, e-post eva.danielsson@liu.se , telefon 0702886754.

2022-01-18

Utbildning: Att börja undervisa (på engelska)

Seminarium - Didacticum
2022-01-18 kl 09:00 -- 2022-02-07 kl 12:00 Det här är en utbildning som främst riktar sig till forskare som just börjat föreläsa (doktorander m.fl.), och inte har så mycket lärarerfarenhet i övrigt.
Sista anmälningsdag: 2022-01-10
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/en/Att-b%C3%B6rja-undervisa.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-01-27

Kurs: DAL 2201

Seminarium - Didacticum
Kursen riktar sig till dig som precis påbörjat, eller har viss erfarenhet av läraruppdrag inom högskolan. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet.
Sista anmälningsdag: 2021-12-27
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Det-akademiska-l%C3%A4rarskapet-(DAL).aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

Utbildning: Lärande för hållbar utveckling 1.

Seminarium - Didacticum
This course is open for all involved in teaching at LiU. (Kursspråk engelska). An introduction to concepts related to a sustainable development.
Sista anmälningsdag: 2022-01-13
Kl 13:15 - 17:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/learning-for-a-sustainable-development.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-01-31

Kurs: Handledning av forskarstuderande 2201

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig personer som är huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser.
Sista anmälningsdag: 2022-01-03
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/HASSA.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-02-02

Kurs: DEL 2202

Seminarium - Didacticum
Kursen riktar sig till dig som har fokus på att utvecklas i funktionen som kursansvarig och examinator. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet.
Sista anmälningsdag: 2022-01-03
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Design-f%C3%B6r-l%C3%A4rande-(DEL).aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-02-07

Utbildning: Att börja undervisa

Seminarium - Didacticum
Det här är en utbildning som främst riktar sig till forskare som just börjat föreläsa (doktorander m.fl.), och inte har så mycket lärarerfarenhet i övrigt.
Sista anmälningsdag: 2022-01-24
Kl 08:00 - 12:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Att-b%C3%B6rja-undervisa.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-02-10

Kurs: Handledning av studenter i självständiga arbeten 2201

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig till dig som både har och räknar med att få handledningsuppdrag när det gäller självständiga arbeten på olika nivåer.
Sista anmälningsdag: 2022-01-10
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/HASSA.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-02-14

Workshop steg 1: Att skriva en pedagogisk portfölj

Seminarium - Didacticum
Den första workshopen vänder sig till dig som vill påbörja arbetet med en pedagogisk portfölj. Pedagogisk portfölj kan användas för att sammanställa sina pedagogiska meriter inför tjänsteansökan eller befordran. Den kan även användas för planering av kompetensutveckling i samband med medarbetarsamtal.
Sista anmälningsdag: 2022-01-24
Kl 09:00 - 12:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Pedagogiska-portf%C3%B6ljen.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-02-16

Examinatorsutbildning dag 1

Seminarium - Didacticum
2022-02-16 kl 09:00 -- 2022-03-16 kl 15:00 Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i Didacticums examinatorsutbildning.
Sista anmälningsdag: 2022-01-17
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Examinatorsutbildning.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-03-09

Examinatorsutbildning dag 2

Seminarium - Didacticum
Du som är eller ska bli examinator vid LiU är välkommen att delta i Didacticums examinatorsutbildning.
Sista anmälningsdag: 2022-01-17
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Examinatorsutbildning.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-03-16

Pedagogikdagen

Seminarium - Didacticum
Didacticums årliga konferens för undervisande personal och andra som är intresserade. Mer information kommer om årets tema.
Kl 09:00 - 16:00
Plats : På plats eller online
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Pedagogikdagen.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-03-17

Utbildning: Lärande för hållbar utveckling 2.

Seminarium - Didacticum
This course is open for all involved in teaching at LiU. (Kursspråk engelska). The relationship between sustainability and learning, with discussions and examples of classroom activities, learning goals, teacher roles and strategic competencies.
Sista anmälningsdag: 2022-03-03
Kl 13:15 - 17:00
Plats : Zoom eller studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/learning-for-a-sustainable-development.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-03-22

Utbildning: Designa kurser för meningsfullt lärande online

Seminarium - Didacticum
Denna utbildning syftar till att förbereda lärare för att utforma undervisning online där studenter aktivt och gemensamt arbetar mot lärandemålen. Tre utbildningsdagar i mars och april.
Sista anmälningsdag: 2022-03-01
Kl 13:00 - 17:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/en/Designa-kurser-f%C3%B6r-meningsfullt-l%C3%A4rande-online.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-04-06

Workshop steg 1: Att skriva en pedagogisk portfölj

Seminarium - Didacticum
Den första workshopen vänder sig till dig som vill påbörja arbetet med en pedagogisk portfölj. Pedagogisk portfölj kan användas för att sammanställa sina pedagogiska meriter inför tjänsteansökan eller befordran. Den kan även användas för planering av kompetensutveckling i samband med medarbetarsamtal.
Sista anmälningsdag: 2022-03-16
Kl 09:00 - 11:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Pedagogiska-portf%C3%B6ljen.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-04-07

Kurs: Handledning av forskarstuderande 2202

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig personer som är huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser.
Sista anmälningsdag: 2022-03-07
Kl 09:00 - 15:00
Plats : Zoom
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Handledning-av-forskarstudenter.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-04-20

Kurs: Problembaserat lärande och basgruppshandledning 2202

Seminarium - Didacticum
Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar.
Sista anmälningsdag: 2022-03-10
Kl 09:00 - 16:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/PBL.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-04-28

Utbildning: Lärande för hållbar utveckling 3.

Seminarium - Didacticum
This course is open for all involved in teaching at LiU. (Kursspråk engelska). Instruments, assessment strategies and change management for integrating sustainability in higher education.
Sista anmälningsdag: 2022-04-14
Kl 13:15 - 17:00
Plats : Zoom eller studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/learning-for-a-sustainable-development.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-05-05

Workshop steg 2: Att skriva en pedagogisk portfölj

Seminarium - Didacticum
Den andra workshopen vänder sig till dig som har påbörjat arbetet med din pedagogiska portfölj. Under verkstaden kommer alla att få feedback på sin egen portfölj samt ge feedback till andra.
Sista anmälningsdag: 2022-04-14
Kl 13:00 - 16:00
Plats : Studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/Pedagogiska-portf%C3%B6ljen.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .

2022-05-19

Utbildning: Lärande för hållbar utveckling 4.

Seminarium - Didacticum
This course is open for all involved in teaching at LiU. (Kursspråk engelska). Emotions, values and the role of identities in higher education.
Sista anmälningsdag: 2022-05-05
Kl 13:15 - 17:00
Plats : Zoom eller studenthuset plan 5
För mer information se https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-didacticum/SitePages/learning-for-a-sustainable-development.aspx , kontakta Didacticum, e-post didacticum@liu.se .


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-08-29