Göm menyn

Nämnden för kurs- och utbildningsplaner

Nämndens sida har flyttat till intranätet. Du hittar den här: https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-var-organisation/SitePages/fakultet-filfak-kursplanenamnd.aspx


Sidansvarig: kerstin.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-14