Göm menyn

Kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Nämndens hemsida har flyttat till intranätet:

https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-var-organisation/SitePages/fakultet-filfak-kvalitetsn%C3%A4mnden.aspx


Sidansvarig: lena.pettersson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-30