Göm menyn

Nämnden för kurs- och utbildningsplaner

Från och med 2018 hanteras kurs- och utbildningsplaner av Nämnden för kurs- och utbildningsplaner.

Mandatperiod 2021-2023

 

Instruktion för Nämnden för kurs- och utbildningsplaner (pdf)

Handlingsplan för Nämnden för kurs- och utbildningsplaner 2021 (pdf)

Delegationsordning kurs- och utbildningsplaner (pdf)

Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå (pdf)

Stöd till mall för kursplaner (pdf)

Formulering av förkunskapskrav på LiU - från ht2020 (pdf)

 

Ledamöter:

Ordförande

 • Åsa Danielsson, prodekan

Företrädare för verksamheten

Ordinarie ledamöter:

 • Erica Byström, IBL, Uppdragsutbildning
 • Anders Jidesjö, Tema
 • Sofia Nordmark, IKOS
 • Fredrik Söderström, IEI

Ersättare:

 • Josefine Andin, IBL
 • vakant

Företrädare för studenterna

Ordinarie ledamöter:

 • Oscar Vines
 • vakant

Ersättare:

 • Kim Axelsson
 • vakant

Sekreterare

 • Kerstin Karlsson, FFK

aktuellt

Nästa sammanträde 5 oktober kl 13-16

Kallelse (pdf)

Underlag till fakulteten senast 16 september

Nästkommande möte 4 november

Underlag till fakulteten senast 15 oktober

 

mötestider 2021

Hösten 2021:

Tidplan (pdf)

torsdag 9 september
Underlag till fakulteten senast 20 augusti

tisdag 5 oktober
Underlag till fakulteten senast 16 september

torsdag 4 november
Underlag till fakulteten senast 15 oktober

tisdag 7 december
Underlag till fakulteten senast 17 november

 

Våren 2021:

Tidplan (pdf)

måndag 1 februari
Underlag till fakulteten senast 15 januari

måndag 8 mars
Underlag till fakulteten senast 17 februari

måndag 12 april
Underlag till fakulteten senast 22 mars

måndag 10 maj
Underlag till fakulteten senast 19 april

måndag 7 juni
Underlag till fakulteten senast 21 maj


Sidansvarig: kerstin.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-28