Göm menyn

Kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Mandatperiod 2021-2023
 

Instruktion för kvalitetsnämnden (pdf)

Handlingsplan för kvalitetsnämndens arbete 2021 (pdf)

Verksamhetsberättelse avseende nämndens arbete 2020 (pdf)

Ledamöter:

Ordförande

Företrädare för verksamheten

Ordinarie ledamöter:

Ersättare:

Företrädare för studenterna

Ordinarie ledamöter:

  • Policarpio Hamberg Bernerstedt

 

 Sekreterare:

 

MÖTESTIDER 2021

18 januari, kl. 13.00-15.00

15 februari, kl. 13.00-15.00

22 mars, kl. 15.15-17.00 (INSTÄLLT)

17 maj, kl. 15.15-17.00

30 augusti, kl. 13.00-15.00

4 oktober, kl. 13.00-15.00

25 oktober, kl. 15.15-17.00

22 november, kl. 15.15-17.00

 


Sidansvarig: lena.pettersson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-22