Göm menyn

Forskarutbildningsnämnd

Mandatperiod 2016-2018

 

Ordinarie ledamöter

Doktorandrepresentanter - ordinarie

  • Maziar Yazdan Panah, IKK 

Suppleanter

Doktorandrepresentanter - Suppleanter

  • Ellen Söderblom Saarela, IKK 

Sekreterare, föredragande

Mötestider

19 februari 13:15-16:00

20 mars 13:15-16:00

16 april 13:00-15:00

15 maj 13:00-15:00

12 juni 13:15-16:00

4 september 13:15-16:00

9 oktober 13:15-16:00

6 november 13:15-16:00

3 december 13:15-16:00


Sidansvarig: anne-christine.lindvall@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jun 25 09:19:14 CEST 2018