Göm menyn

Ledningsgruppen för IKT-studion(LIKS)

Ledningsgruppen för IKT-studion har ersatts av en styrgrupp med representation från Filosofiska fakulteten och Området för utbildningsvetenskap. Styrgruppens uppdrag gäller under 2017.


Styrgruppen för IKT-studion består av:

  • Karin Axelsson, prodekan, Filosofiska fakulteten
  • Helena Klöfver, kanslichef, Filosofiska fakulteten
  • Jörgen Nissen, dekan, Området för utbildningsvetenskap
  • Anna Söderström, föreståndare för IKT-studion
  • Anette Ärlebäck, Filosofiska fakulteten, sekreterare

Styrgruppen utser själv inom sig dess ordförande.

Vid behov kommer gruppen att utse och sammankalla en referensgrupp, där personer med kunskap och behovsbilder om IKT-stödd pedagogik ingår.


Sidansvarig: asa.ekberg@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 01 14:38:40 CET 2017