Göm menyn

Presentation av Filosofiska fakulteten

Grundutbildning

Utbildningen vid Filosofiska fakulteten spänner över humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, datavetenskap, ekonomi och viss tematisk naturvetenskap. Sedan länge arbetar fakulteten för att ge utbildningen en mer internationell prägel, med inslag av utlandsstudier och språkundervisning. Studier vid fakulteten präglas av djupa ämneskunskaper, ett ämnesövergripande arbetssätt, samhällsrelevans och nytänkande.

Forskning och forskarutbildning

Fakulteten satsar medvetet på ämnesövergripande och mångvetenskapliga forskningsmiljöer. Den tvärvetenskapliga temaforskningen var först i sitt slag vid starten 1980. Här samlas forskare med olika bakgrund kring breda problemområden, teman. Forskarutbildning ges främst i tvärvetenskapliga forskarskolor och teman. Därtill finns tydlig ämnesbaserad forskarutbildning inom de olika forskningsmiljöerna.


Filosofiska fakulteten i siffror

 • 11 400 studenter
 • 200 forskarstuderande
 • 35 biträdande universitetslektor
 • 87 adjunkter
 • 187 lektorer
 • 56 professorer
 • 40-tal huvudområden
 • 15 kandidatprogram
 • 6 yrkesprogram
 • 19 masterprogram
 • 400 fristående kurser
 • 23 forskarutbildningar

Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-04-23