Göm menyn

Alreiks stipendium

Stipendierna är avsedda för flitiga studenter födda i Östergötland som är registrerade vid Filosofiska fakulteten eller inom Verksamhetsområdet för Utbildningsvetenskap.

I Anders Alreiks testamente år 1863 framgår att sökande som inte är född i Östergötland kan tilldelas stipendium om han/hon har förälder som är anställd vid Lantmäteriet.

Företräde ska också lämnas till fil. stud., dock får stipendium inte tilldelas sökande som avlagt filosofie kandidatexamen.

Stipendium får uppbäras i tre år med möjlighet till förlängning ett år, varvid förlängning även kan beviljas innehavare som under stipendietiden avlagt filosofie kandidatexamen.

Totalt delas det ut 20 st stipendier à 8 300 kr för våren 2021.

Sista ansökningsdag

2021-04-25

Ansökan

Ansökan ska göras på nedanstående blankett. Den ska omfatta uppgifter om nuvarande och planerade studier. Sökande ska också kortfattat presentera sig själv.

Ansökan Alreiks stipendiefond (pdf)

Till ansökan bifogas meritförteckning och kopior av betyg och intyg. För giltig ansökan krävs att personbevis, från Skatteverket,  bifogas, där det klart och tydligt framgår att den sökande är född i Östergötland.

Sökande bör redovisa sitt aktiva deltagande i föreningsverksamhet inom och utom universitetet. Av ansökan ska framgå den sökandes studierelaterade ekonomiska behov av stipendium. Ansökan skall vara egenhändigt undertecknad. Ansökan via e-post skall bekräftas i undertecknad form.

Ansökan, märkt med diarienummer LiU-2021-01099,  skickas som en PDF-fil via mejl till registrator@liu.se eller med post till:

Registrator
Linköpings Universitet
581 83 LINKÖPING

 

Kontaktperson

Maria Ågesjö
maria.agesjo@liu.se


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-04