Göm menyn

Stipendier

På denna sida har vi samlat information om de stipendier som finns att söka för dig som studerar vid Filosofiska fakulteten och Området för Utbildningsvetenskap. 

 

Aktuella utlysningar

Sista ansökningsdag: 2019-09-05

 

Östgöta Gille I Stockholm stipendium

Stipendiet riktar sig till doktorander vid universitetet och beslut fattas i början av höstterminen.

Läs mer

 

Kommande utlysningar

Nästa ansökningsomgång äger rum våren 2020.

Rut Wallensteen-Jaegers internationaliseringsfond

Studerande inom filosofisk fakultet som avser att, under minst en termin, studera vid högskola eller universitet utomlands. Bidrag kan också utgå till lärare för täckande av kostnader i samband med vistelse vid utländskt lärosäte.

Alreiks stipendium

Stipendierna är avsedda för flitiga studenter födda i Östergötland som är registrerade vid Filosofiska fakulteten eller inom Verksamhetsområdet för Utbildningsvetenskap.

 


stipendiedatabas

Alla stipendier och priser finns i


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-24