Göm menyn

Stipendier

På denna sida har vi samlat information om de stipendier som finns att söka för dig som studerar vid Filosofiska fakulteten och Området för Utbildningsvetenskap. 

 

Aktuella utlysningar

-

 

Kommande utlysningar
 

Alreiks stipendium

Stipendierna är avsedda för flitiga studenter födda i Östergötland som är registrerade vid Filosofiska fakulteten eller inom Verksamhetsområdet för Utbildningsvetenskap.

Rut Wallensteen-Jaegers internationaliseringsfond

Studerande inom filosofisk fakultet som avser att, under minst en termin, studera vid högskola eller universitet utomlands. Bidrag kan också utgå till lärare för täckande av kostnader i samband med vistelse vid utländskt lärosäte

 

Östgöta Gille I Stockholm stipendium

Stipendiet riktar sig till doktorander vid universitetet och beslut fattas i början av höstterminen.


stipendiedatabas

Alla stipendier och priser finns i


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Dec 21 11:32:32 CET 2018