Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Examinationsombud

Frågor om examinationen ställs ofta av både examinatorer och studenter. Av den anledningen finns vid varje fakultet ett examinationsombud som ska kunna hjälpa till att besvara frågor kring examination. Syftet är att minimera den osäkerhet som kan finnas kring regelverk m.m. Examinationsombudet har inte som uppgift att överpröva examinators beslut.

  • Den som har frågor ska först själv försöka hitta svaret i universitetets regelverk eller försöka lösa frågan tillsammans med lärare, student eller undervisningsgrupp. Föreskrifter rörande examination
  • Tjänsten är öppen för alla med Lukas-konto och man skickar därför frågan från sin LiU-adress. Glöm inte ange vilket ämne eller vilken kurs frågan gäller.
  • Frågor och svar arkiveras hos examinationsombudet.
  • Frågor som gäller kurser inom filosofiska fakulteten skickas till epostadress: examination@filfak.liu.se

OBS! Examinationsombudet ska inte anlitas om frågan rör omständigheter som bör leda till en anmälan om exempelvis sexuella trakasserier, diskriminering eller jäv. Då måste ärendet hanteras mer formellt, enligt de beslut som gäller just dessa frågor.

  • Information om trakasserier och diskriminering. Läs mer
  • Frågan om hur jäv behandlas i universitetets regelverk. Läs mer


Page manager: anna.backlin.linden@liu.se
Last updated: 2019-09-20