Göm menyn

Stöd och hjälp vid sorg

Det finns olika stödfunktioner för dig som har drabbats av sorg:

  • Studenthälsan kan hjälpa dig om du vill ha någon att samtala med om din sorg, eller behöver hjälp för att slappna av eller kunna sova. På Studenthälsans hemsida hittar du även en broschyr som ger dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser.
  • Kyrkan på universitetet kan hjälpa till med sorgebearbetning och krishantering. Kyrkan erbjuder även möjlighet att delta i sorgegrupper där du har möjlighet att prata med andra i liknande situation.
  • Studievägledningen kan hjälpa dig om du upplever problem att klara av studierna. Du kan tillsammans med din studievägledare planera dina studier, anpassa din studiegång eller diskutera om du behöver ta ett studieuppehåll.

Om du känner att du kommer att behöva vara borta från dina studier en tid är det viktigt att du kontaktar CSN.

Behöver du ett läkarintyg för att kunna sjukskriva dig kontaktar du Vårdcentralen och skickar därefter in läkarintyget till Försäkringskassan.


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-10