Göm menyn

StudievägledarNätverk Filfak och UV

Alla studievägledare inom Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap är välkomna att vara med i StudievägledarNätverket.

Nätverket träffas 3-4 gånger per termin och syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter, få information från fakultets-/områdeskansliet samt få och lämna intern och extern information från/till exempelvis antagningsenheten, CSN eller Länsarbetsnämnden.

Samordnare

Samordnare för nätverket är Justyna Jonsson på Filosofiska fakultens kansli (FFK). Samordnaren ansvarar för de träffar nätverket har, ser till att gruppen får relevant information och blir uppdaterade på nya regler osv. 

Medarbetarpresentation Justyna Jonsson

Här på hemsidan finns information om nätverkets aktiviteter, minnesanteckningar från möten, användbara länkar och övrig information som förhoppningsvis kan vara av värde för studievägledningen.

Har du synpunkter på hemsidans innehåll och upplägg – kontakta nätverkets samordnare.


Välkommen!


Sidansvarig: justyna.jonsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-10-06