Göm menyn

Fyllnadsval av dekan vid Filosofiska fakulteten, hösten 2021

Tillkännagivande av valresultat

Härmed tillkännages resultat av val av ordförande i Fakultetsstyrelsen för Filosofiska fakulteten:

Professor Ulf Melin

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till ordförande tillika dekan är

Professor Ulf Melin

Länkar till beslut om valet

Tillkännagivande av valresultat med röstsammanräkningsprotokoll 

Fastställande av valberedningens förslag

Fastställande av röstlängd

Beslut om fyllnadsval

Instruktion för tillsättning av vissa styrelser och uppdrag

Valberedning 

Anna Fogelberg Eriksson, universitetslektor, IBL

Lars Jämterud, universitetsadjunkt, IKOS

Erik Prytz, universitetslektor, IDA

Harald Rohracher, professor, Tema

Johanna Sköld, professor, Tema

Elin Wihlborg, professor, IEI

Elin Wihlborg är ordförande för valberedningen.


Tidplan

2021-09-15

Preliminära röstlängder klara

2021-09-16 till 09-22

Granskningsomgång 1: sker via kontaktpersoner på resp institution

2021-09-23 till 10-07

Granskningsomgång 2: preliminära röstlängder tillgängliggörs via e-post för alla lärare på resp institution för granskning

2021-10-07

Valberedningens slutliga förslag om dekan ska vara rektor tillhanda.

2021-10-07

Sista anmärkningsdag mot röstlängden till rektor

2021-10-12

Rektor fastställer valberedningens förslag

2021-10-12

Rektor fastställer röstlängderna.

2021-10-18

Mailutskick/valhandlingar till röstberättigade. Valet sker elektroniskt och pågår 18 oktober – 1 november.

2021-11-01 

Sluttid för mottagande av röster

2021-11-03

Tillkännagivande av valresultat på fakultetsstyrelsens interna hemsida

2021-11-10

Sista dag för skriftlig överklagan till Universitetsstyrelsen

2021-11-15

Rektor beslutar/fastställer valresultatet. Kan ej överklagas

2021-11-15

Rektor förordnar dekan tillika ordförande i styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kontaktperson för valet inom Filosofiska fakulteten är Pia Brink, FFK, 013-28 2432, pia.brink@liu.se 


Sidansvarig: pia.brink@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-03